خداوندا ! به والدینم به خاطر تربیت من پاداش نیکو بده .
 
دی 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
اینجا جايی است که با هم درباره (شبهات،اخلاق،عقايد،احکام،تربيت) تبادل نظر می کنيم
جستجو